תעודת כשרות ל-איסלם
תעודת כשרות ל-איסלם
תעודת כשרות ל-איסלם

תעודה המעידה על כשרות מוצרי חברת FOREVER,

עבור אנשים מדת האיסלם.