תעודת כשרות ל-איסלם

תעודת כשרות ל-איסלם

תעודת כשרות ל-איסלם תעודה המעידה על כשרות מוצרי חברת FOREVER, עבור אנשים מדת האיסלם.